Jessica Hemmings

Textile Writer

Crafting Culture lecture

Crafting Culture lecture on February 12th at 17.30
RIAN Museum, Falkenberg, Sweden

The word craft evokes very different responses amongst different audiences. This may have to do with the diverse range of associations that the term conjures – but it also reflects our very different cultural associations with craft. In this talk I will attempt to compare the identity of craft in several different parts of the anglophone world – hopefully offering useful comparisons to assist our understanding of craft in Scandinavia today.  Lecture in collaboration with the Nordic Platform for Critical Craft Theory, supported by Nordisk kulturkontakt.

Begreppet craft (hantverk) frammanar väldigt olika reaktioner bland olika grupper av människor. Kanske har det att göra med den bredd av associationer som begreppet väcker – men det speglar också våra skilda kulturella tolkningar av vad hantverk är. Jessica Hemmings, professor i konsthantverksteori vid HDK-Valand – Högskolan för konst och design i Göteborg, jämför hantverkets identitet i olika delar av den engelskspråkiga världen och öppnar för en jämförelse med situationen i Skandinavien. Föredraget ges på engelska och arrangeras i samarbete med Nordic Platform for Critical Craft Theory, med stöd av Nordisk kulturkontakt.